Dhere Center

Accolades

Organisation

Title

Year

Pune Marathi Granthalay , Pune Centenary celebration

Sahityasamrat N. C. Kelkar award

2019

Shri Tulajabhavani Mandir Sansthan Tulajapur

special felicitation for the book Shri Tulajabhavani

2008

Shri Vishnu das Mahurkar smrutimahotsav mandal Nanded

Shri Vishnu Das Mahurkar memorial award

2008

Sahakar maharshi Shankarrao Mohite Patil Pratishthan Solapur

sahakar maharshi sahitya puraskar

2008

Chinchwad Devsthan , Chinchwad

Shrimoraya lifetime achievement award

2007

Government of Maharashtra Dnyanoba

Tukaram Award

2007

Parvati Devasthan Pune

Shrimant Nanasaheb Peshave scholarship award

2007

Bharatiya Vidyabhavan and Adv. Nagarkar Foundation Pune

Lifetime achievement award

2005

Chatushrungi Seva samiti Pune

Jeevanvrata award

2005

Deccan college deemed University

Honourable D. Lit.

2004

Organisation

Title

Year

ShriFoundation sahitya

sevashri Award sangali

2005

Sant darshan Mandal (constituted by Shriram Sathe)

Pune sant darshan award

2005

Maharashtra Sahitya Parishad, Pune

N. R. Phatak memorial Award

2004

Jangamvadi veershaiva math , Kashi

Dr. Chandrashekhar Kapale memorial Award

2001

Maharashtra Sahitya Parishad , Pune

Mrutyunjay Award

2002

Shaniwarwada mahotsav samiti Pune

2000

Maharashtra Foundation America

Mumbai Lifetime Achievement Award

2000

Agrawal Trust Pune

Shrimahalakshmi Award

2000

Shrimant Dagadusheth Halwai Sarvajanik Ganapati Trust, Pune

Gratitude Award

2000

Sahitya Parishad - Pune

S.D.Pendase award of Maharashtra

1999

Organisation

Title

Year

Mumbai University

A. k. Priyolkar memorial award

1998

Ahamadnagar

Shri Nanasaheb Naralkar scholarship Award

1998

Pune

Shri Dadamaharaj Natekar Award

1995

Solapur

Bhairuratan Damani Award

1993

Pune University

Sant Dnyanadeva Award

1991

Maharashtra Sahitya Parishad

S.M .Paranjape Award - Loksahitya - shodh ani samiksha

1991

Maharashtra State

Maharashtra Gaurav Award

1990

44 Sahitya sammelan of Sadanand Sahitya Mandal Audumber

Presidentship

1987

Maharashtra State Award

Shrivitthal Ek mahasamanvay

1984

Sahitya Akadami Award

Shrivitthal Ek mahasamanvay

1987

Organisation

Title

Year

Ichalkaranji Education and charitable Trust Award

Shrivitthal ek mahasamanvay

1988

Maratha institute

Sahitya Samrat N.C. Kelkar Award - Shrivitthal ek mahasamanvay Kesari

1984

Namdev Social Advancement Parishad Amrut Mahotsav

‘Samajbhushan’ prestigious medal

1983

Maharashtra State

Literature and Cultural Association honour

1983

Rajwade Research Association, Dhule

Honourable Membership

1981

Pune Municipal Corporation

Prestigeous medal

1980

Maharashtra State Award

Lajjagauri

1980

Pune University

Senior Research Associateship - For research Project Shri Vitthal : Deity, Cult and literature

1984

Deccan college

Senior research fellowship from UGC through - For research project ‘Balgraha’ a theological study

1978

Pune University

Dr. Y.V. Paranjape Award - Chakrapani

1977

Organisation

Title

Year

Maharashtra State Award

Chakrapani

1980

Maharashtra Sahitya Parishad Award

Murarimalla Virachit Balkadu

1978

Maharashtra State Award

Murarimalla Virachit Balkrida

1978

Maharashtra State Award

Shri Namdev Ek Vijay yatra

1971

Pune University

Chipalunkar Award - Musalman Marathi Sant Kavi

1969

Maharashtra State award

Musalman Marathi Sant Kavi

1969

Pune University Award

Khandoba

1961

Maharashtra State Award

Pravasi pandit

1961

Maharashtra State Award

History of Nath cult

1959

Maharashtra State Award

History of Datta cult

1959

Organisation

Title

Year

Pune Marathi Granthalay , Pune Centenary celebration

Sahityasamrat N. C. Kelkar award

2019

Shri Tulajabhavani Mandir Sansthan Tulajapur

special felicitation for the book Shri Tulajabhavani

2008

Shri Vishnu das Mahurkar smrutimahotsav mandal Nanded

Shri Vishnu Das Mahurkar memorial award

2008

Sahakar maharshi Shankarrao Mohite Patil Pratishthan Solapur

sahakar maharshi sahitya puraskar

2008

Chinchwad Devsthan , Chinchwad

Shrimoraya lifetime achievement award

2007

Government of Maharashtra Dnyanoba

Tukaram Award

2007

Parvati Devasthan Pune

Shrimant Nanasaheb Peshave scholarship award

2007

Bharatiya Vidyabhavan and Adv. Nagarkar Foundation Pune

Lifetime achievement award

2005

Chatushrungi Seva samiti Pune

Jeevanvrata award

2005

Deccan college deemed University

Honourable D. Lit.

2004

Organisation

Title

Year

ShriFoundation sahitya

sevashri Award sangali

2005

Sant darshan Mandal (constituted by Shriram Sathe)

Pune sant darshan award

2005

Maharashtra Sahitya Parishad, Pune

N. R. Phatak memorial Award

2004

Jangamvadi veershaiva math , Kashi

Dr. Chandrashekhar Kapale memorial Award

2001

Maharashtra Sahitya Parishad , Pune

Mrutyunjay Award

2002

Shaniwarwada mahotsav samiti Pune

2000

Maharashtra Foundation America

Mumbai Lifetime Achievement Award

2000

Agrawal Trust Pune

Shrimahalakshmi Award

2000

Shrimant Dagadusheth Halwai Sarvajanik Ganapati Trust, Pune

Gratitude Award

2000

Sahitya Parishad - Pune

S.D.Pendase award of Maharashtra

1999

Organisation

Title

Year

Mumbai University

A. k. Priyolkar memorial award

1998

Ahamadnagar

Shri Nanasaheb Naralkar scholarship Award

1998

Pune

Shri Dadamaharaj Natekar Award

1995

Solapur

Bhairuratan Damani Award

1993

Pune University

Sant Dnyanadeva Award

1991

Maharashtra Sahitya Parishad

S.M .Paranjape Award - Loksahitya - shodh ani samiksha

1991

Maharashtra State

Maharashtra Gaurav Award

1990

44 Sahitya sammelan of Sadanand Sahitya Mandal Audumber

Presidentship

1987

Maharashtra State Award

Shrivitthal Ek mahasamanvay

1984

Sahitya Akadami Award

Shrivitthal Ek mahasamanvay

1987

Organisation

Title

Year

Ichalkaranji Education and charitable Trust Award

Shrivitthal ek mahasamanvay

1988

Maratha institute

Sahitya Samrat N.C. Kelkar Award - Shrivitthal ek mahasamanvay Kesari

1984

Namdev Social Advancement Parishad Amrut Mahotsav

‘Samajbhushan’ prestigious medal

1983

Maharashtra State

Literature and Cultural Association honour

1983

Rajwade Research Association, Dhule

Honourable Membership

1981

Pune Municipal Corporation

Prestigeous medal

1980

Maharashtra State Award

Lajjagauri

1980

Pune University

Senior Research Associateship - For research Project Shri Vitthal : Deity, Cult and literature

1984

Deccan college

Senior research fellowship from UGC through - For research project ‘Balgraha’ a theological study

1978

Pune University

Dr. Y.V. Paranjape Award - Chakrapani

1977

Organisation

Title

Year

Maharashtra State Award

Chakrapani

1980

Maharashtra Sahitya Parishad Award

Murarimalla Virachit Balkadu

1978

Maharashtra State Award

Murarimalla Virachit Balkrida

1978

Maharashtra State Award

Shri Namdev Ek Vijay yatra

1971

Pune University

Chipalunkar Award - Musalman Marathi Sant Kavi

1969

Maharashtra State award

Musalman Marathi Sant Kavi

1969

Pune University Award

Khandoba

1961

Maharashtra State Award

Pravasi pandit

1961

Maharashtra State Award

History of Nath cult

1959

Maharashtra State Award

History of Datta cult

1959

Scroll to Top